Verlichting & Signalering

Politie, Ambulance en Brandweer maken gebruikt van blauwe signaalverlichting. De zichtbaarheid in het verkeer is voor deze gebruikers belangrijk om op de veiligste manier van A naar B te komen. Ook voor de overige weggebruikers is het belang de blauwe signalen tijdig op te merken, zodat zij niet in een onveilige situatie belanden.

Verlichting heeft een belangrijke functie in het verkeer. De meeste verlichting dient om gezien te worden in het verkeer, of om zelf te kunnen zien indien het donker, mistig of regenachtig is. Er is een derde soort verlichting : de signaalverlichting. Met deze signaalverlichting is het mogelijk te communiceren met andere weggebruikers. Er is sprake van o.a. blauwe en oranje signaalverlichting.

Rijkswaterstaat, berging, wegwerkers en ook dierenambulances maken gebruik van oranje signaalverlichting. Met oranje signaalverlichting kunnen deze weggebruikers aangeven, dat in plaats van zich te begeven van A naar B, zij tussen A en B werkzaamheden verrichten om de verkeerssituatie te verbeteren. Deze signalen worden bij stilstaan of langzaam verkeer toegepast.

Nieuwe signalering verplicht sinds 1 Maart 2009

Sinds Maart 2009 zijn alle nieuwe voertuigen voor Politie Brandweer en Ambulance over naar de nieuwe wettelijk verplichte licht- en geluidssignalen.

De belangrijkste veranderingen van het lfr zijn:

  • Alle zwaailichten en lichtbalken moeten ECE r65 Klasse2 gecertificeerd zijn. Daar 98% van alle bestaande signalering Klasse1 gecertificeerd zijn, is oude apparatuur niet meer te (her-)gebruiken.
  • Alle sirene’s moeten een minimale geluidsdruk hebben van 110 dBA op 7 meter. Daar 78% van alle bestaande sirene’s ingesteld zijn op >100 dBA, is oude apparatuur niet meer te (her-)gebruiken. Tevens worden de nieuwe tonen ongeveer 100Hz lager.

Meer informatie vindt U op de website van het LFR en opĀ www.R65Klasse2.nl